Política de qualitat

La prioritat de la farmàcia MAndri 54 es la millora de la salut dels seus usuaris.

Volem que la nostra farmàcia sigui molt més que l’establiment que proporciona productes i serveis d’atenció sanitària, volem arribar a ser l’assessor de salut dels nostres clients. Entenem com a pràctica farmacèutica l’acte de proporcionar medicaments i altres productes sanitaris procurant que cada usuari/pacient utilitzi només el necessari i n’obtingui resultats efectius, es a dir, eficaços i segurs.

La consecució d’aquest objectiu, requereix de l’establiment d’una metodologia per identificar i corregir:

  1. Aquelles situacions que impedeixen o que poden impedir que els objectius d’efectivitat i seguretat s’acompleixin (PRM).
  2. Tots els resultats associats a la medicació i negatius per a la salut que són consecuència d’aquestes situacions.

Pel que fa a la Parafarmàcia (dietètica, fitoteràpia, dermofarmàcia, etc.) mirem d’estar al dia de totes les novetats i treballem per aconseguir el millor producte al millor preu, amb la finalitat que, malgrat possibles crisis, ningú quedi exclòs del tractament requerit.

Pensem que la metodologia requerida, ens la defineix la Norma UNE-EN-ISO-9001:2015. A fi d’aconseguir millorar de forma permanent tant en objectius de gestió com de servei ens obliguem a mantenir el sistema de qualitat i millorar-lo.

Estem convençuts que la millora en qualitat es tradueix en millora de l’eficàcia. Així mateix, tot l’equip vetlla pel compliment dels aspectes legals i ètics de la nostra professió. 

FARMÀCIA MANDRI 54

Carrer de Mandri, 54,

08022 Barcelona

T'AJUDEM?

HORARIS

Dilluns a diumenge

9h a 22h